Získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (balneotechnik)

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
i-214-709
Zpracováno k datu
19.02.2010
Poslední aktualizace
14.02.2014