Důchodové pojištění

Náhradní doba pojištění - civilní služba (do 22.12.2004) a vojenská služba (do 30.6.2016)

Za správnost návodu odpovídá:

Česká správa sociálního zabezpečení

ID Záznamu
i-192-1032
Zpracováno k datu
01.01.2017
Poslední aktualizace
04.03.2019