Výpis o využití údajů z Registru obyvatel prostřednictvím CzechPOINT@home

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
m-2488
Zpracováno k datu
03.07.2013
Poslední aktualizace
13.03.2018