Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo kultury

ID Záznamu
i-140-153
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
18.04.2018