Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, která je současně zaměstnancem (a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů)

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
i-138-1010
Zpracováno k datu
01.10.2017
Poslední aktualizace
15.10.2017