Občan a pořizování územních a regulačních plánů

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo pro místní rozvoj

ID Záznamu
i-108-327
Zpracováno k datu
21.07.2014
Poslední aktualizace
06.08.2015